Smart import av elbiler

Markedet for import av elbiler har vært preget av relativt mye turbulens, forårsaket av både de raske teknologiske endringene i markedet og eksterne faktorer som endringer i valutakurs. I en periode kunne det se ut til at hvem som helst kunne gjøre en karriere innenfor bilimport, men nå begynner markedet virkelig å stramme seg til. Vi skal se nærmere på flere tema innenfor denne bransjen.

De bakenforliggende mekanismene

Det er selvfølgelig de gunstige ordningene i Norge, med lave skatter og avgifter for elbiler, som har gjort Norge til et annerledesland også i forhold til import av elbiler. De offisielle merkeforhandlerne har importert alt de kan, men i tillegg er det mange mer eller mindre brukte biler som er importert fra andre land. Det gjelder både modeller som også selges via tradisjonelle kanaler, og biler som kun er tilgjengelig via parallellimport.

Noe som har forsterket disse effektene er at flere andre land har benyttet andre virkemidler i forhold til subsidier, noe som har gjort det ekstra billig å kjøpe en brukt elbil i utlandet og så importere den til Norge. Vi kommer tilbake til disse effektene i mer detalj, også i forhold til hva som kan tenkes skje i fremtiden.

Utfordringer med service og garantier

Den omfattende importen av elbiler har fått effekter også i forhold til garanti og service. Vi skal se nærmere på detaljene i forhold til dette, men til noen bilmodeller finnes det for eksempel ikke noen offisiell garanti fra produsenten.

Import av elbiler i fremtiden

I takt med at markedet for elbiler begynner å stabilisere seg, vil parallellimport også bli mindre lønnsomt. Det er viktig å huske på at moderne biler er konstant koblet til nettet, og på sikt vil det sannsynligvis også bli alt vanligere med rene leietjenester. Da vil det sannsynligvis ikke være så stort marked for import lenger.