Effekten av subsidier

Det er solgt ekstremt mange elbiler i Norge, og det er selvfølgelig økonomi som er årsaken. Selv om det er mange som ønsker å bidra til en mer miljøvennlig bilpark, er det til syvende og sist de gunstige ordningene for skatter, avgifter og bompenger som har vært avgjørende.

I forhold til import av elbiler har dette dessuten kommet på toppen av subsidier i landet som bilen importeres fra. Det har gjort det ekstremt gunstig å kjøpe elbil.

Norske fordeler for elbiler

Biler med fossilmotor er en god del dyrere i Norge en i de fleste sammenlignbare land, noe som skyldes høye skatter og avgifter. Selv eksklusive elbiler har derfor solgt godt i Norge, og nyere enkle modeller vil bli svært rimelige sammenlignet med tradisjonelle drivlinjer.

Det som dessuten skiller Norge fra mange andre land er bruken av bompenger. Det finnes selvfølgelig veiprising mange steder, men bomringene rundt flere store norske byer var lenge helt gratis å kjøre igjennom for elbiler. Etter hvert begynner vi å se at også elbiler må betale, men det er fortsatt mye rimeligere enn å kjøre med en bensin- eller dieseldrevet bil. Det er spesielt disse fordelene over tid, som i ekstreme tilfeller kan bety over hundre kroner spart per dag, som har gjort at norske elbileiere har fått en samlet bedre pakke enn i mange andre land.

Subsidier i europeiske land og USA

Det er mange andre land som har laget gunstige ordninger for elbiler, men mekanismene har vært annerledes enn i Norge:

  • Sverige har en ordning for subsidier ved kjøp, men dette alene har ikke vært nok for å vri det svenske markedet mot elbiler. Det er dessuten relativt mange svensksolgte biler som har blitt importert til Norge etter kort tid.
  • Flere stater i USA har valgt en annen tilnærming, der myndighetene egentlig tvinger bilprodusentene til å subsidiere elbilene de selger. Dette skjer ved å stille krav til en gitt prosentandel elbiler i den totale miksen av solgte kjøretøy. Disse kalles noen ganger for «compliance cars», og er altså biler som helt enkelt må selges for at bilprodusenten skal få lov til å selge andre biler. Det driver naturlig nok ned prisen, og er en av grunnene til at bilprodusentene helst ikke ser at elbiler eksporteres fra USA.

Vi vil helt sikkert se store endringer i både norske og utenlandske subsidier i tiden som kommer, i takt med at elektriske kjøretøy overtar en alt større del av det globale bilsalget.