Alt er tilkoblet – også bilen

I dag er det ikke lenger noe ekstraordinært at en bil leveres med nettforbindelse og en app. Dette er nå en standardfunksjon, spesielt for elbiler, og det trekkes heller fram som en ulempe hvis det mangler. Utviklingen de siste 30 årene har vært dramatisk, og mye av det som vi har tilgang til i biler i dag ville vært regnet som science fiction for bare noen år siden.

En tilkoblet bil gir helt nye muligheter

Mulighetene som følger med et tilkoblet og digitalt kjøretøy er tilnærmet ubegrensede. Operativsystemet til en moderne bil ligner mye på det man finner på en mobiltelefon, og det er mulig å legge til nye tjenester og funksjoner. I forbindelse med kjøp så er det da egentlig viktigst å passe på at man velger en bilmodell med en åpen plattform som vil utvikles over tid. Noe av det mest grunnleggende som er på plass i dag er overvåking av lading, andre målinger av bilens status, selvfølgelig navigasjon og dessuten underholdning i forskjellige former.

Dette ligner da veldig mye på en mobiltelefon, der mye av det samme er tilgjengelig. For eksempel kan man spille kasinospill på bingo.com, og i en bil med åpen nettleser kan det godt være at det er mulig å spille der også – når bilen står i ro selvfølgelig.

Noen utfordringer i forbindelse med digitaliserte biler

Så langt har det ikke skjedd noen dramatiske hendelser i forbindelse med direkte hacking av tilkoblede elektriske biler, men det gjennomført flere prøver der det har vært relativt enkelt å få kontroll over en bil. Før eller senere vil vi sannsynligvis oppleve noen form for utfordringer med sikkerheten, og det er viktig at bilprodusentene har fokus på dette.

Brukervennlighet er den andre store utfordringen til bilprodusentene. Det er viktig å huske på at følgene av systemer som er vanskelige å forstå kan bli dramatiske, i og med at disse skal betjenes i fart. Der biler tidligere hadde taktile kontrollsystemer som var å finne på et og samme sted hele tiden, er det i dag mange dynamiske skjermer som føreren må følge med på.

Hvordan ser fremtiden ut?

Utviklingen innenfor bilmarkedet vil fortsette å være rask i årene som kommer, og det er viktig å huske på at det er megatrender som kan snu på alt. Hvis det for eksempel blir svært uvanlig å eie sin egen bil, og alle mobilitetstjenester leveres i form av leie eller taxi-tjenester med selvkjørende biler, da er det ikke mange forbrukere som vil tenke på de digitale løsningene. De vil helt enkelt være der, og det vil være leverandørens ansvar å holde de oppdatert. Dessuten vil bilene sannsynligvis skiftes ut, helt eller delvis, i raskt tempo.

Hvis man å andre siden forutsetter at privatpersoner fortsetter å ha sin egen bil, vil det likevel være mye som taler for at bilhold vil være en form for tjeneste. At bilen er tilkoblet bygger også opp rundt dette, med abonnementer og månedlige kostnader. Den gammeldags måten å eie en bil til odel og eie er kanskje helt enkelt ikke relevant lengre?